Tenester

Nybygg - einebustader, hytter, leiligheitar og næringsbygg

Vi har godt kvalifiserte personar til å ta seg av heile byggeprosessen frå start til mål. (med oppmåling, teikning, prosjektering, byggemelding og utførelse), og vi produserer veggelement til hus, hytter, garasjar etc. på vårt lager.

Vi er godkjent for utførelse av uavhengig kontroll for byggherrar i tiltaksklasse 1.

Stor, lys og moderne enebolig med 3 hverandaer

Tilbygg/påbygg

Vi kan teikne gode løysingar i lag med dykk for å få best mogeleg resultat.

Oppussing/rehabilitering

Her tek vi ein enkel befaring i lag med dykk, for å sjå på kva som bør/kan gjerast.

  • Våtrom
  • Garasjar
  • Montering av kjøkken, garasjeportar
  • Skifte av vindu og dørar, tak

Vi er allsidige og ingen oppdrag er for små.

Lagerbygning med nytt material og en påbegynt bygging av en vegg

Byggevarelager

Vi har eit stort lager med material og byggevarer. Det vi ikkje har på lager, kan vi skaffe.

Lagerbygning fylt opp med materialet og annet utstyr